SUP

Klubben har et mindre udvalg af Stand Up Paddleboards (SUP). SUP er sjovt, god balancetræning og kan give sved på panden hvis man giver den gas.

Pt. har vi 6 Sup boards. De 4 af dem er allround modeller som de fleste kan holde balancen på. De 2 sidste er lidt sværere, men til gengæld er de hurtige. De er alle oppustelige.

Introduktion:

Hvis du ønsker en introduktion til hvordan man ror SUP, kommer tilbage op på den når man falder I, undgår skader, indstiller pagajen, tjekker lufttrykket osv. - så hold øje med klubbens kalender og Facebook gruppe for intro-kurser.

Hvor må du ro?
Ifølge havnereglement er SUP ligestillet med kajakker. Det betyder, at alle de steder vi må ro kajak, må vi også stå på SUP. Redningsvest skal medbringes og der gælder de samme regler med hensyn til forbudsområder, ensretning og hensyntagen til erhvervstrafikken som for alle andre lystfartøjer. For mere information tjek følgende links:https://byoghavn.dk/havnen/kajak-sup-robaade/https://byoghavn.dk/havnen/wp-content/uploads/sites/5/2019/04/Havnereglement-for-Koebenhavns-Havn-gaeldende-fra-24.-marts-2021-_low-1.pdf
Klubbens regler vedrørende SUP er:
  • Al brug registreres i Rokort.
  • Tjek at der er korrekt lufttryk i SUP'erne, der pumper sammen med pagajerne. Maksimalt lufttryk er angivet på hver SUP.
  • Benyt altid legleash
  • Redningsvest skal medbringes I sommersæsonen og skal bæres I vintersæsonen, samme regler som for kajakker
  • Klæd dig efter forholdende og vandtemperaturen
  • Vis hensyn, overhold havnereglementet og klubbens øvrige regler mht. dagligt ro-farvand osv.