Materiel og klub

Alle medlemmer i klubben har et fælles ansvar for klubbens inventar, materiel og område. Deltag aktivt i foreningslivet, pas på materiellet og tag medansvar for den klub som du ønsker at være en del af:

 • Lås altid porten efter dig - også hvis du er i nærområdet
 • Udlever aldrig koden til andre personer (heller ikke andre medlemmer), men henvis til hjemmesiden eller bestyrelsen
 • Deltag i arbejdsdage, standerhejsning og standerstrygning
 • Hjælp med at holde klub, omklædning og kaj ryddelig

Kajakker

Alle aktive, betalende medlemmer har adgang til at benytte klubbens materiel inden for rammerne af Sikkerheds- og ordensreglementet samt de af bestyrelsen opstillede regler for brug af de forskellige kajaktyper: 

 • Vær to personer om at løfte kajakkerne
 • Løft altid i kajakkens håndtag eller under kølen - aldrig i dækslinerne
 • Sid aldrig i klubkajakker på land - Juster først dine fodstøtter, når du er på vandet
 • Rengør kajakken efter dig:
  • Tøm lugerne
  • Skyl kajakken, hvis den er mudret indvendigt
  • Smid affald ud i containerne på gaden
 • Læg kajakkerne på de rigtige pladser med nummeret ud mod gangen
 • Læg pagajer, veste o.l. på deres pladser. De er opdelt efter størrelse
 • Orienter straks den materialeansvarlige, hvis en kajak går i stykker ved at sætte et defekstskilt på og registrere skaden i rokort 
 • Hvis du er i tvivl om hvilken kajak du skal vælge, kan du læse mere om de forskellige kajakker her.

Klubmateriel må kun udlånes til ikke-medlemmer efter skriftlig aftale med bestyrelsen. Dog er gæsteroning ok inden for rammerne

Enhver beskadigelse af faciliteter, inventar og materialer kan medføre fuld erstatningspligt.

Klubben tager intet ansvar for private ejendele.