Spørgsmål og svar

 

Medlemsskab 

Hvem kan blive medlem?

Alle voksne (over 18 år) kan blive medlem af Københavns Kajakklub. 

 

Hvordan bliver jeg medlem?

Hvis du ikke har et IPP2-bevis i forvejen, så skal du deltage i og bestå et introduktionskursus i klubben. Du tilmelder dig kurset og betaler via hjemmesiden. Læs her hvordan du tilmelder dig. Til kurset skal du også fremvise svømmebevis. 

Hvis du har et IPP2-bevis til den bådtype, som du vil ro i klubben, så kan du vælge mellem at tage et introduktionskursus eller at bestå en frigivningsprøve. De to valgmuligheder koster det samme. Vi anbefaler at tage et introduktionskursus, hvis du ikke er erfaren roer. 

 

Hvad dækker kontingentet over?

Kontingentet betalet én gang årligt og dækker det fulde kalenderår. Der gives ikke rabat ved indmeldelse midt i et kalenderår ligesom der ikke sker tilbagebetaling af kontingent ved udmeldelse før årsskiftet. 

 

Hvordan bliver jeg udmeldt af klubben?

Hvis du ikke længere vil være medlem af klubben, kan du udmelde dig via din profil. 
Log ind på hjemmesiden og klik på dit navn i skærmens øverst højre hjørne. Dette vil åbne menuen, hvor du kan redigere oplysningerne om dig selv og dit medlemskab 
Klik på "Udmeldelse". 

Derudover vil du automatisk blive udmeldt af klubben, hvis du ikke betaler en kontingetopkrævning.

Bemærk at du ved udmeldelsen mister din tilknytning til klubben og at du skal betale for enten en frigivelsesprøve eller et introduktionskursus, for at blive genoptaget i klubben senere hen. 

 

Kan jeg sætte mit medlemskab i bero?

Nej, du kan ikke sætte det i bero, men du har mulighed for at overgå til "passivt medlemskab" og kun betale et nedsat kontingent.
Prisen er p.t. 200 kr. /årligt og dækker bl.a. de administrationsomkostninger vi har ved at opretholde din registrering hos Dansk Kano og Kajakforbund. Samtidig kan du frit deltage i sociale aktiviteter o.l. i klubben. 
Du søger ved at sende en mail til bestyrelsen på info.kbhkajak@gmail.com.
Bemærk at dette kun bevilliges i kalenderår, hvilket vil sige, at man følger kontingentopkrævningen.

Du kan være passivt medlem lige så kort eller lang tid, du har brug for det, men hvis der er gået mere end to kalenderår, så skal du af sikkerhedsmæssige grunde gennemføre enten en frigivelsesprøve eller et introduktionskursus for at blive aktivt medlem igen. Det koster dig ikke noget.

 

Hvad er forskellen på passivt medlemskab og at jeg bare melder mig ud for et år og så ind igen året efter? 

Som passivt medlem kan du ikke bruge klubbens udstyr, men du kan deltage i vores mange fede sociale aktiviteter. Som passivt medlem kan du når som helst genoptage roningen som aktivt medlem - uden at det koster dig noget. Har du været passivt medlem i længere tid skal du lige til en prøve eller et kursus, men det koster dig ikke noget. Hvis du melder dig ud af klubben, kan du naturligvis ikke deltage i nogen af klubbens aktiviteter. Derudover mister du adgangen til frit at genoptage roningen. Det betyder, at du skal søge om fornyet optagelse ved at betale for et introduktionskursus eller en frigivelsesprøve, hvis du på et tidspunkt får lyst til at være medlem igen.

 

Introduktionskursus

Behøver jeg at deltage alle dagene på introduktionskurset?

Ja. Pensum er fordelt over kursusdagene, og derfor skal du deltage i hele kurset.  
Du skal derfor vælge et introduktionskursus, hvor du har mulighed for at møde op på alle de datoer, der er anført.

 

Jeg har aldrig roet kajak før, men jeg vil gerne tage et kursus

Du kan starte direkte på et kursus, hvorved du opnår IPP2-licens, selvom du aldrig har siddet i en kajak før. Der kræves ingen særlige forudsætninger og vores undervisning starter fra bunden.

 

Hvor kan jeg tage den krævede svømmeprøve, og hvad koster det?

Du kan aflægge prøve i de fleste svømmehaller. Spørg i billetsalget eller ved livredderen hvordan det fungerer i den pågældende hal. Som regel er det nok at oplyse, at du skal tage en svømmeprøve til et kajakkursus, så holder bademesteren øje med dig. De fleste steder er det gratis at aflægge svømmeprøve (ud over entre).

 

Frigivningsprøve 

Er jeg tvunget til at tage et introduktionskursus, hvis jeg tidligere har taget et IPP2-bevis?

Nej. Hvis du allerede har et IPP2-bevis, så kan du i stedet for introduktionskurset vælge at gå direkte til en frigivningsprøve. Det er prøve, hvor du overfor en IPP2-instruktør fra klubben skal demonstrere dine færdigheder i kajak inkl redninger. Læs mere om prøvens indhold. Frigivningsprøven anbefales kun, hvis du er erfaren roer, som er meget sikker på at bestå frigivningsprøven.

Hvis du allerede har et IPP2-bevis, så får du rabat, hvis du vælger at gå på introduktionskurset, når du oplyser dit licensnummer ved tilmeldingen. Dermed kommer en frigivningsprøve og et introduktionskurusus til at koste det samme. 

 

Hvad er rammerne for frigivningsprøve og hvad bedømmes jeg på?

Til frigivningsprøven bedømmes dit sikkerhedsniveau. Vi kigger altså på, om du kan håndtere udstyr forsvarligt (for både dig selv og udstyret), om du kan kan klæde dig på efter vejret på dagen, om du kan ro med i rimeligt tempo på en tur på 7-10 km, hvor sikker du er i kajakken. Endvidere ser vi, om du stadig kan dine redninger - også efter en rotur. Det er altså ikke en prøve i hele ipp2-pensum. Det har du jo allerede bevis på, at du kunne, da du tog dit ipp2-bevis. Da fokus er forskelligt i et ipp2-kursus og i en frigivningsprøve, kan du altså godt dumpe, selvom du har erhvervet dit ipp2-bevis. Fælles for både ipp2-beviset og for frigivningsprøven er, at redningerne er helt centrale for at bestå.

Til prøven vil du ikke blive undervist, ligesom du heller ikke vil få hjælp til at lave dine redninger. Det skal du kunne selv uden instruktion eller fysisk hjælp. Redningerne udføres på dybt vand, hvor du ikke kan bunde. 

Til prøven vil der selvfølgelig være en instruktør fra klubben, som står for prøven. Eventuelt kan der være nogle få andre klubmedlemmer med på turen. Og I kan være flere prøvedeltagere. 

  

Jeg er allerede erfaren roer med IPP2-bevis i både tur- og havkajak og vil gerne ro i begge typer både i klubben. Hvad gør jeg?

Hvis du mener, at du vil kunne bestå frigivningsprøven i begge bådtyper, så start med at tilmelde dig og bestå frigivningsprøven i den bådtype, du er bedst til. Når du er frigivet i den ene bådtype, så kan du gratis tilmelde dig frigivningsprøve i den anden bådtype. For begge frigivningsprøverne gælder, at du kun har ét prøveforsøg i bådtypen. Hvis du dumper, så skal du i stedet tage et introduktionskursus.

 

Privat kajakplads 

Jeg har min egen kajak. Kan jeg ved tilmelding til introduktionskursus eller frigivningsprøve sikre mig en privat kajakplads?

Læs reglerne for tildeling af private kajakpladser

 

Skift af bådtype, når du er medlem af klubben 

 Jeg er allerede frigivet i havkajak i Københavns kajakklub. Hvad skal jeg gøre for at få lov til at ro i klubbens turkajakker?

Hvis du ikke har et IPP2-bevis i turkajak, så skal du tilmelde dig et af klubbens introduktionskurser i turkajak. Dette gælder uanset, at du allerede er frigivet af klubben til at ro havkajak.

Hvis du allerede har IPP2-bevis i turkajak fra et andet sted og mener, at du er kan bestå en frigivningsprøve i turkajak, så kan du vælge at gå til frigivningsprøve i turkajak i stedet for at tage et introduktionskursus.

Du tilmelder dig til både frigivningsprøve og introduktionskursus direkte fra hjemmesiden.

Hvis du allerede er betalende og frigivet medlem i én kajaktype i klubben, er det gratis at blive omskolet til klubbens øvrige kajaktyper. Systemet beregner automatisk denne rabat, hvis du er logget ind på siden, når du tilmelder dig. 

 

Jeg er allerede frigivet i turkajak i Københavns kajakklub. Hvad skal jeg gøre for at få lov til at ro i klubbens havkajakker?

Hvis du ikke har et IPP2-bevis i turkajak, skal du skal tilmelde dig et af klubbens kurser i havkajak. Dette gælder uanset, at du allerede er frigivet af klubben til at ro turkajak.

Hvis du allerede har IPP2-bevis i havkajak fra et andet sted, og mener, at du er kan bestå en frigivningsprøve i havkajak, så kan du vælge at gå til frigivningsprøve i havkajak i stedet for at tage et introduktionskursus.

Du tilmelder dig til både frigivningsprøve og introduktionskursus direkte fra hjemmesiden.

Hvis du allerede er betalende og frigivet medlem i én kajaktype i klubben, er det gratis at blive omskolet til klubbens øvrige kajaktyper. Systemet beregner automatisk denne rabat, hvis du er logget ind på siden, når du tilmelder dig.

 

Introduktionskursus og Frigivningsprøve: afbud, tilbagebetaling mm 

Kan jeg få mine penge tilbage, hvis jeg ikke deltager på kurset?

Nej. Tilmeldingen er bindende og klubben tilbagebetaler hverken kontingent eller kursusafgift, hvis du bliver forhindret i at deltage i kurset, vælger at afbryde uden at færdiggøre kurset eller ikke består kurset. Hvis du bliver forhindret i at deltage og giver rettidigt og rimeligt begrundet afbud, vil bestyrelsen vurdere, om du kan flyttes til et senere kursus. Det er dog en forudsætning, at der er ledige pladser på øvrige kurser. Kontakt bestyrelsen for nærmere aftale: info.kbhkajak@gmail.com

 

Kan jeg få penge tilbage, hvis jeg dumper frigivningsprøve?

Nej. Men hvis der stadig er ledige pladser på et introduktionskursus i samme kalenderår, og du tilmelder dig, så skal du ikke betale kontigent en gang mere for det år. Men der reserveres ikke pladser på introduktionskuruser, til personer, der dumper frigivningsprøven. Derfor anbefaler vi kun at gå til frigivningsprøve, hvis du er meget sikker på at bestå.

 

Kan jeg få få plads til en anden frigivningsprøve, hvis jeg ikke kan deltage i den prøve, jeg har tilmeldt mig?

Hvis du melder afbud i god tid (mindst en uge inden prøven) og du var eneste deltager på prøven, så kan du blive flyttet til en senere prøve, hvis der er plads på en senere prøve i samme kalenderår. For at melde afbud, så skriv til info.kbhkajak@gmail.com. Du kan ikke få pengene tilbage.

 

 

 Frigivelse i klubben

Hvornår er jeg frigivet, og hvad betyder det?

Du kan frigives ved enten at deltage i et introduktionskursus og få instruktørens godkendelse eller ved at bestå en frigivningsprøve.  Så er du frigivet i Københavns Kajakklub. Som frigivet (og betalende) medlem får du adgang til koden til klubbens døre, og du kan frit låne en kajak og ro en tur. Du har mulighed for at kan ro hele året rundt, jf. dog klubbens ro- og sikkerhedsbestemmelser, som til enhver tid skal overholdes.

  

Jeg er medlem og frigivet, hvordan får jeg adgang til klubben?

For at få adgang til koden til vores låse skal du logge ind her på siden som medlem og vælge siden med adgangskoden: Adgangskode til Klubben. Bemærk at der godt kan gå lidt tid fra du er færdig med dit kursus/frigivningsprøve til du er korrekt registreret og har adgang. Hvis der er gået mere end 14 dage og du forsat ikke kan få adgang, så bør du kontakte vores kasserer på kasserer.kbhkajak@gmail.com

  

English

 

I´m not fluent in Danish. Are any of the courses taught in English?  

We don´t have any courses in English, but our instructors will do their best to translate, but we cannot offer to translate everything. Therefor we require you to be able to understand some Danish.

 

Can I rent a kayak?

No. We do not rent out kayaks to private persons. Our equipment is only available for members.