Gæster i klubben

Som medlem af klubben må du have en gæst med ud at ro for at introducere til det at ro kajak, og de kan få et første indtryk af, om det er noget for dem at deltage i et intro-kursus og blive medlem af klubben.

  • Som udgangspunkt må du kun tage samme gæst med én gang.
  • Du må kun have én gæst med ad gangen.
  • Hvis I skal ud i havkajak, må din gæst ro i en plastkajak. Vælg en kajak, der passer til din gæsts størrelse. Der må ikke gæsteroes i klubbens glasfiber havkajakker.
  • Din gæst må ikke ro med klubbens kulfiberpagajer eller grønlandske årer. 
  • Hvis I skal ud i turkajak, må din gæst tage en gul Struer kajak.
  • Der må ikke gæsteroes i surfski.
  • Du må ikke ro med en gæst, når der er introkurser i klubben i bådtypen. Du kan se i kalenderen, hvornår det er. Men på øvrige tidspunkter må der gæsteroes – altså også når der er øvrige klubaktiviteter.
  • Bliv i det nære farvand - det vil sige i havnen og kanalerne. Pas på udstyr og ikke mindst din gæst.
  • Din gæst må låne en pagaj, vest og sprayskirt af klubben til turen.
  • Du må ro med gæster i sommersæsonen – dvs fra standerhejsning til standerstrygning.

Vær opmærksom på, at du er fuldt erstatningsansvarlig for skader, som din gæst måtte forvolde på klubbens materiel. 

God tur

 

Venlig hilsen

Bestyrelsen

Revideret oktober 2020