Handelsbetingelser

FORBEHOLD OG PRISER
Vi forbeholder os ret til at ændre priser uden varsel. Alle priser på disse sider er opgivet ekskl. moms, da foreningen er momsfritaget. Vi tager forbehold for tryk-/tastefejl.
Kontingentet betales én gang årligt og dækker det fulde kalenderår. Der gives derfor ikke rabat ved indmeldelse midt i et kalenderår.

VILKÅR FOR INDMELDELSE OG TILMELDING TIL INTRODUKTIONSKURSUS/FRIGIVELSESPRØVE
Indmeldelse i klubben samt tilmelding til introduktionskursus og/eller frigivelsesprøve er bindende, og når du tilmelder dig, accepterer du vores vilkår.
Klubben tilbagebetaler hverken kontingent, kursusafgift eller prøvegebyr, hvis du ikke deltager, vælger at afbryde eller ikke består dit kursus eller prøve. Bliver du forhindret i at gennemføre, tilbyder bestyrelsen at foretage en konkret vurdering af, om du kan flyttes til et senere kursus i samme kalenderår. Dette forudsætter, at du har givet et rettidigt og rimeligt begrundet afbud, samt at der er ledig plads på øvrige introduktionskurser / frigivningsprøver.
Når du har gennemført og bestået introduktionskurset eller din frigivningsprøve, bliver du frigivet medlem af Københavns Kajakklub og kan benytte klubbens materiel i den bådtype du bliver frigivet til.

KONTINGENTVILKÅR
Det er en forudsætning for medlemskabet af Københavns Kajakklub, at du betaler kontingent via Mobilepay subscriptions. Der kan som udgangspunkt ikke betales med bankoverførsel medmindre der er indgået en eksplicit aftale med bestyrelsen herom.
Du vil senest 7 dage inden hver betaling modtage en notifikation (e-mail/sms), som fortæller dig, hvor meget du skal betale. Faktura med opkrævning sendes til den e-mail, du har anført på din medlemsprofil.
Du vil få mulighed for at stoppe betalingen, hvis du ikke ønsker at forlænge dit medlemskab.
Københavns Kajakklub benytter Mobilepay som er en godkendt betalingsløsning.
Du skal ved betaling indgå en betalingsaftale for fremtidige kontingent betalinger, denne kan til en hver tid afmeldes via din mobilepay app. Dine betalings oplysninger vil ikke være synlige for Københavns Kajakklub.

KVITTERING
Kvittering for betaling sendes pr. e-mail til den e-mail, du har registreret på din medlemsprofil på hjemmesiden.

OPHØR / OPSIGELSE AF MEDLEMSSKAB
Ønsker du ikke længere at være medlem af Københavns Kajakklub, kan du oppe i højre hjørne under din bruger, vælge "Udmeldelse". Denne knap sender en anmodning om udmeldelse til kassereren.
Der vil i forbindelse med udmeldelse ikke blive refunderet betalt kontingent, kursusafgift eller lignende.
Du vil efter udmeldelse, ikke længere modtage opkrævninger fra klubben.

FORTRYDELSESRET
Der er ikke fortrydelsesret, og der refunderes ikke penge efter tilmelding. Klubbens bestyrelse kan dog i særtilfælde vælge at gøre undtagelser.
I forbindelse med autotræk af kontingent vil et medlem af Københavns Kajakklub have 14 dages fortrydelsesret. Henvendelse skal ske til klubbens kasserer.

REKLAMATIONSRET
Da der ikke er tale om fysiske produkter, er du ikke omfattet af en reklamationsret.
Du kan dog klage til bestyrelsen, hvis der er omstændigheder, du er uenig i. Alle klager vil blive behandlet i bestyrelsen, hvorefter du vil få en tilbagemelding.

MEDLEMMETS ANSVAR
Københavns Kajakklub forbeholder sig ret til at spærre medlemmets adgang til siden og klubbens ejendom ved manglende betaling, hvis der sker groft mislighold af klubbens ejendom, foreningssystemet eller ved grov tilsidesættelse af klubbens regler.
Der vil ikke blive tilbagebetalt kontingent, kursusafgift og lignende ved en spærring.
Beslutning om eksklusion af foreningen kan indbringes for generalforsamlingen.