Handelsbetingelser

FORBEHOLD OG PRISER
Vi forbeholder os ret til at ændre priser uden varsel. Alle priser på disse sider er opgivet ekskl. moms, da foreningen er momsfritaget. Vi tager forbehold for tryk-/tastefejl.

VILKÅR FOR INDMELDELSE OG TILMELDING TIL INTRODUKTIONSKURSUS
Indmeldelse i klubben samt tilmelding til introduktionskursus er bindende, og når du tilmelder dig, accepterer du vores vilkår.

Klubben tilbagebetaler hverken kontingent eller kursusafgift, hvis du ikke deltager i kurset, vælger at afbryde eller ikke består kurset. Bliver du forhindret i at gennemføre kurset tilbyder bestyrelsen at foretage en konkret vurdering af, om du kan flyttes til et senere kursus i samme kalenderår. Dette forudsætter, at du har givet et rettidigt og rimeligt begrundet afbud, samt at der er ledig plads på øvrige kurser.
Når du har gennemført og bestået introduktionskurset bliver du frigivet medlem af Københavns Kajakklub.

KONTINGENTSVILKÅR
Det er en forudsætning for medlemskabet af Københavns Kajakklub, at du betaler kontingent via Dankort eller andet betalingskort, som er godkendt af Københavns Kajakklub og Nets.

Du vil senest 7 dage inden hver betaling modtage en e-mail/sms, som fortæller dig, hvor meget du skal betale. Faktura med opkrævning sendes til den e-mail adresse, du har anført på din medlemsprofil.
Du vil få mulighed for at stoppe betalingen, hvis du ikke ønsker at forlænge dit medlemskab.

Københavns Kajakklub benytter Dibs, som er godkendt af Nets til betalingsløsning.

Du har mulighed for at tilmelde dig automatisk trækning af kontingent på dit betalingskort. Hvis denne funktion vælges, gemmes dine kortinformationer hos Dibs, men vil ikke være synlige for Københavns Kajakklub.

KVITTERING
Kvittering for betaling sendes pr. e-mail til den e-mail adresse, du har registreret på din medlemsprofil.

OPHØR / OPSIGELSE AF MEDLEMSKAB
Ønsker du ikke længere medlemskab af Københavns Kajakklub, kan du oppe i højre hjørne under din bruger, vælge "Udmeldelse". Denne knap sender en anmodning om udmeldelse til kassereren.

Der vil i forbindelse med udmeldelse ikke blive refunderet betalt kontingent, kursusafgift eller lignende.
Du vil efter udmeldelse, ikke længere modtage opkrævninger fra klubben.

FORTRYDELSESRET
Der er ikke fortrydelsesret, og der refunderes ikke penge efter tilmelding. Klubbens bestyrelse kan dog i særtilfælde vælge at gøre undtagelser.
I forbindelse med autotræk af kontingent vil et medlem af Københavns Kajakklub have 14 dages fortrydelsesret. Henvendelse skal ske til klubbens kasserer.

REKLAMATIONSRET
Da der ikke er tale om fysiske produkter, er du ikke omfattet af en reklamationsret.
Du kan dog klage til bestyrelsen, hvis der er omstændigheder, du er uenig i. Alle klager vil blive behandlet i bestyrelsen, hvorefter du vil få en tilbagemelding.

MEDLEMMETS ANSVAR
Københavns Kajakklub forbeholder sig ret til at spærre medlemmets adgang til siden og klubbens ejendom ved manglende betaling, hvis der sker groft mislighold af klubbens ejendom, foreningssystemet eller ved grov tilsidesættelse af klubbens regler.
Der vil ikke blive tilbagebetalt kontingent, kursusafgift og lignende ved en spærring.
Beslutning om eksklusion af foreningen kan indbringes for generalforsamlingen.