Overnatningsture


Alle overnatningsture i Københavns Kajakklub skal slås op som klubture, hvis klubbens materiel skal benyttes på turen. Med klubtur forstås ture, som arrangeres af klubbens medlemmer og er åbne for deltagelse for hele klubben.

For at klubturene lever op til ovenstående og at vi samtidig sikrer deltagernes sikkerhed samt klubbens materiel mod unødvendig skade, skal nedenstående punkter overholdes ved planlægning af overnatningsture.

 • Ansøgning og godkendelse af overnatningsture hos bestyrelsen:
  • Ture i forhold over IPP2 niveau (vindstyrke over 5 m/s, åbent hav/kryds, vinterture med koldt vand mv.) skal godkendes af bestyrelsen på forhånd. Undtagelse herfor gælder kun hvis du er IPP2 instruktør, hvor du kan arrangere ture i IPP3 forhold (op til 8 m/s) uden at søge bestyrelsen. Ansøgninger vil som udgangspunkt blive behandlet på det næste bestyrelsesmøde, hvorfor det anbefales at søge i god tid. 
  • Ture i IPP2 forhold (vindstyrke på max 5 m/s, kystnært, vandtemperatur min. 10°C) skal bestyrelsen blot orienteres om. I tilfælde af ændrede vejrforhold, må turen aflyses eller destinationen ændres til et sted med IPP2 forhold.
  • Hvis din tur kræver en ansøgning, skal du skrive en mail til langtur.kbhkajak@gmail.com, hvor du beskriver turen i detaljer (se evt. gode råd nedenfor).
 • Annoncering af turen:
  • Alle overnatningsture skal både annonceres i klubbens facebookgruppe (af arrangøren), samt på klubbens hjemmeside (af bestyrelsen).
  • Tidsfrist for annoncering for ture er 3 dage før afgang for kortere ture (2 overnatninger, f.eks. weekendture) og 14 dage før afgang for længere ture (3 eller flere overnatninger) for at klubbens øvrige medlemmer har mulighed for at komme med.
 • Ansvar for sikker afvikling af turen:
  • Turlederen: Har ansvar for at tydeligt formidle de påkrævede færdighedskrav for turen på forhånd. Se gerne 'Gode råd til dig som arrangerer klubtur'. Hvis turlederen vurderer, at en deltager ikke lever op til disse færdighedskrav, kan turlederen til enhver tid afvise at deltageren kommer med på den pågældende klubtur. Turlederen kan ikke holdes ansvarlig for turdeltageres adfærd eller deres sikkerhed.
  • Deltagere på klubture: Har til enhver tid fuldt ansvar for deres egen sikkerhed. Hermed forstås bl.a. at deltageren har ansvar for at leve op til de beskrevne færdighedskrav og for at afbryde turen, hvis dette viser sig nødvendigt.

Gode råd til dig som arrangerer klubtur:
Når du planlægger en klubtur, kan det være relevant at overveje nedenstående punkter, ligesom det anbefales at beskrive disse både ved annoncering af turen og ved evt. ansøgning til bestyrelsen:

 • Beskrivelse af turen, inkl. mødetidspunkt, forventet hjemkomst og planlagt rolængde på hver enkelt dag.
 • Gruppestørrelse: Hvor mange kajakroere, kan du være turleder for?
 • Deltagerforudsætninger: Kan alle være med eller kræver turen specifikke forudsætninger (et minimum antal roede km, bølgeerfaring, vinterbeklædning mv.)?
 • Søkort: Behov for at medtage søkort? Kan bl.a. findes på krak.dk og eniro.dk og lamineres i klubben.
 • Overnatning: Foregår denne i telt, shelter, på vandrehjem eller andet?
 • Transport: Bliver der arrangeret fælles transport eller skal deltagerne selv transportere deres kajak til startstedet? Er der behov for at booke traileren?
 • Madlavning: Foregår denne fælles eller individuelt? Kræver det eget udstyr?
 • Økonomi ifm. ovenstående: Angiv gerne kendte faste udgifter eller et estimat for samlet pris. Kræver det tilmelding med betaling (kan arrangeres via bestyrelsen)?
 • Plan B: Hvad gør du, hvis turen ikke kan gennemføres pga. dårlige vejrforhold el.lign.? Aflyses turen eller vil du forsøge at gennemføre den på en anden måde (alternativ rute, anden destination)?

Begrænsning i forhold til materiel:
I weekender med samtidige klubkurser vil det maksimalt være tilladt at lave ture for 15 deltagere, så det sikres at at klubbens andre medlemmer også har mulighed for at komme på vandet. Vi beder jer samtidig tage hensyn til de nye kursister og lægge mødetidspunkterne lidt forskudt af kurserne. Ved større klubarrangementer skal bestyrelsen spørges, inden der oprettes overnatningsture. 

Undtagelse i forhold til ansøgning:
Ungdomsøen/Middelgrunden er en del af klubbens daglige rofarvand, hvorfor der er generel dispensation til at lave overnatningsture hertil ved IPP2-vejr (vindstyrke på max 5 m/s, vandtemperatur min. 10°C) trods det store kryds over åbent hav. Dog skal turen stadig slåes op og dermed gøres tilgængelig for alle klubbens medlemmer.