Kontingent

 • Aktive medlemmer: 1.000 kr. årligt
 • Passive medlemmer: 200 kr. årligt (fra 2020)
 • Kontingentet betales én gang årligt og dækker det fulde kalenderår.
 • Der gives derfor ikke rabat ved indmeldelse midt i et kalenderår. 
 • Tilsvarende sker der ikke tilbagebetaling af kontingent ved udmeldelse før årsskiftet.

 

Introduktionskurser & Frigivelsesprøver

 • Introduktionskursus for nye medlemmer uden IPP-licens: 1.500 kr.
 • Introduktionskursus for nye medlemmer med IPP-licens : 500 kr.
 • Frigivelsesprøve for nye medlemmer med IPP-licens: 500 kr. 
 • Kursus- & prøvegebyr betales ved tilmelding. 

 

Genudstedelse af IPP-licens

 • Nye medlemmer uden IPP-licens vil modtage et licensnummer fra Danks Kano & Kajakforbund (DKF), når de har bestået Introduktionskurset.
  Gebyret for udstedelse af licens er inkluderet i kursusgebyret.
 • Det hænder, at vi er nødt til at genudstede licenser. Eksempelvis fordi medlemmet ikke har godkendt privatlivspolitikken og er blevet slettet hos DKF eller fordi medlemmet har en udenlandsk licens, der skal konverteres til en dansk.
  I sådanne tilfælde vil gebyret for genudstedelse blive opkrævet hos medlemmet. P.t. er priserne 60 kr. for en IPP licens og 110 kr. for en instruktørlicens. 


Leje af private kajakpladser

 • Privat kajakplads: 1.000 kr. årligt.
 • Pladsgebyr betales én gang årligt og dækker det fulde kalenderår.
 • Der gives derfor ikke rabat for pladser, der erhverves midt i et kalenderår. 
 • Tilsvarende sker der ikke tilbagebetaling af pladsleje, hvis pladsen opsiges før årsskiftet.
 • Leje af plads forudsætter aktivt medlemskab og deltagelse i klubbens frivillige aktiviteter.
Henter billeder...