Kontingent

 • Aktive medlemmer: 1.000 kr. årligt
 • Passive medlemmer: 200 kr. årligt 
 • Kontingentet betales én gang årligt og dækker det fulde kalenderår.
 • Der gives derfor ikke rabat ved indmeldelse midt i et kalenderår. 
 • Tilsvarende sker der ikke tilbagebetaling af kontingent ved udmeldelse før årsskiftet.

 

Introduktionskurser & Frigivelsesprøver

 • Introduktionskursus for nye medlemmer IPP-licens: 1.500 kr.
 • Frigivelsesprøve for nye medlemmer med IPP-licens: 500 kr. 
 • Kursus- & prøvegebyr betales ved tilmelding. 

 

Genudstedelse af IPP-licens

 • Nye medlemmer uden IPP-licens vil modtage et licensnummer fra Danks Kano & Kajakforbund (DKF), når de har bestået Introduktionskurset.
  Gebyret for udstedelse af licens er inkluderet i kursusgebyret.
 • Det hænder, at vi er nødt til at genudstede licenser. Eksempelvis fordi medlemmet ikke har godkendt privatlivspolitikken og er blevet slettet hos DKF eller fordi medlemmet har en udenlandsk licens, der skal konverteres til en dansk.
  I sådanne tilfælde vil det til enhver tid gældende gebyr for genudstedelse blive opkrævet hos medlemmet. P.t. er priserne 60 kr. for en IPP licens og 110 kr. for en instruktørlicens. 

Udeblivelsesgebyr

 • Som medlem af klubben kan du deltage i en masse interne kurser, hvoraf langt de fleste er gratis.
  Desværre hænder det, at folk tilmelder sig, men både glemmer at møde op og at afmelde sig kurset. Det er rigtig ærgerligt, da der ofte er mange på ventelisten, som kunne have haft glæde af pladsen, hvis man havde afmeldt sig.  
 • I disse situationer opkræves et udeblivelsesgebyr: 50 kr. pr. udeblivelse

Leje af private kajakpladser

 • Privat kajakplads: 1.000 kr. årligt.
 • Pladsgebyr betales én gang årligt og dækker det fulde kalenderår.
 • Der gives derfor ikke rabat for pladser, der erhverves midt i et kalenderår. 
 • Tilsvarende sker der ikke tilbagebetaling af pladsleje, hvis pladsen opsiges før årsskiftet.
 • Leje af plads forudsætter aktivt medlemskab og deltagelse i klubbens frivillige aktiviteter.

Medlemsskaber

Københavns Kajakklub tilbyder to forskellige typer medlemsskab - et aktivt og et passivt. 
 • Som aktivt medlem kan du deltage i alle klubbens aktiviteter og frit benytte klubbens kajakudstyr, når du er frigivet.
 • Som passivt medlem kan du deltage i sociale aktiviteter så som vinterfesten, men du kan ikke bruge klubbens udstyr eller deltage i kajakrelaterede aktiviteter. 

Det passive medlemsskab henvender sig til dig, der er forhindret i at ro i en periode, men gerne vil opretholde dine rettigheder som frigivet i klubben.

Du kan være passivt medlem på ubestemt tid og kan når som helst genoptage dit aktive medlemsskab. Dog skal du af sikkerhedsmæssige grunde gennemføre enten et kajakkursus eller en frigivelsesprøve, hvis du har været passivt medlem i mere end to år.
Deltagelse er gratis. 

Melder du dig ud af klubben, mister du din frigivelse og skal betale for et nyt kursus eller frigivelsesprøve for at blive optaget igen.