Kontingent

 • Aktive medlemmer: 1.200 kr. årligt
 • Passive medlemmer: 200 kr. årligt 
 • Kontingentet betales én gang årligt og dækker det fulde kalenderår.
 • Der gives derfor ikke rabat ved indmeldelse midt i et kalenderår. 
 • Tilsvarende sker der ikke tilbagebetaling af kontingent ved udmeldelse før årsskiftet.
 • Da der betales kontingent for det fulde år kan man ikke skifte mellem aktivt og passivt medlemskab midt i kalenderåret.
  Sådanne skift skal foretages forud for kontingentopkrævningen. 

 

Introduktionskurser & Frigivelsesprøver

 • Introduktionskursus for nye medlemmer med/uden IPP-licens: 1.800 kr.
 • Frigivelsesprøve for nye medlemmer med IPP-licens: 700 kr. 
 • Kursus- & prøvegebyr betales ved tilmelding. 

 

Genudstedelse af IPP-licens

 • Nye medlemmer uden IPP-licens vil modtage et licensnummer fra Danks Kano & Kajakforbund (DKF), når de har bestået Introduktionskurset.
  Gebyret for udstedelse af licens er inkluderet i kursusgebyret.
 • Det hænder, at vi er nødt til at genudstede licenser. Eksempelvis fordi medlemmet ikke har godkendt privatlivspolitikken og er blevet slettet hos DKF eller fordi medlemmet har en udenlandsk licens, der skal konverteres til en dansk.
  I sådanne tilfælde vil det til enhver tid gældende gebyr for genudstedelse blive opkrævet hos medlemmet. P.t. er priserne 60 kr. for en IPP licens og 110 kr. for en instruktørlicens. 

Rykker & udeblivelsesgebyr

 • Som medlem af klubben kan du deltage i en masse interne kurser, hvoraf langt de fleste er gratis.
  Desværre hænder det, at folk tilmelder sig, men både glemmer at møde op og at afmelde sig kurset. Det er rigtig ærgerligt, da der ofte er mange på ventelisten, som kunne have haft glæde af pladsen, hvis man havde afmeldt sig. 
 • Vi oplever også afmeldelser med meget kort varsel. 
 • I disse situationer opkræves et udeblivelsesgebyr: 50 kr. pr. udeblivelse
 • Det årlige kontingent opkræves i begyndelsen af året, og hvis du ikke betaler dit kontingent rettidigt, iværksætter vi en rykkerprocedure.
 • Første rykker koster ikke noget, mens du ved 2. rykker pålægges et rykkergebyr: 50 kr.

Leje af private kajakpladser

 • Privat kajakplads: 1.000 kr. årligt.
 • Pladsgebyr betales én gang årligt og dækker det fulde kalenderår.
 • Der gives derfor ikke rabat for pladser, der erhverves midt i et kalenderår. 
 • Tilsvarende sker der ikke tilbagebetaling af pladsleje, hvis pladsen opsiges før årsskiftet.
 • Leje af plads forudsætter aktivt medlemskab og deltagelse i klubbens frivillige aktiviteter.

Udmeldelse

 Udmeldelse af klubben kan ske på to forskellige måder:

 1. Medlemmet ønsker selv at blive udmeldt
 2. Medlemmet bliver udmeldt pga. kontingentrestance


Du ønsker at udmelde dig af klubben

Hvis du ønsker at udmelde dig, skal du blot logge på din profil på hjemmesiden og vælge funktionen "Udmeldelse" i den drop-down menu, der er i højre hjørne under dit navn. 
Vi anbefaler, at du gør det i slutningen af et kalenderår, så det bliver registreret inden kontingentopkrævningen der er i starten af det efterfølgende kalenderår. Alternativt kan du kontakte os i forbindlelse med selve kontingentopkrævningen, hvor der vil være et link til udmeldelse i den faktura, du modtager. 
Du kan godt melde dig ud af klubben midt i et kalenderår, men det indbetalte kontingent tilbagebetales ikke. 

 • Eksempel 1:
  Du har besluttet, at du ikke vil være medlem af klubben længere og melder dig ud i december. Det registreres med det samme og du vil da ikke modtage kontingentopkrævning for året efter.
 • Eksempel 2:
  Der er startet et nyt kalenderår, og klubben har udsendt kontingentopkrævning. Du beslutter, at du ikke vil være medlem længere og følger linket i din faktura til udmelselsessiden.
  Herefter registreres udmeldelsen i klubben, og inden for et par dage modtager du en kreditnota på den kontingtopkrævning, du havde fået tilsendt.
 • Eksempel 3:
  Du har betalt dit kontingent i begyndelse af året, men har efterfølgende besluttet, at du ikke længere vil være medlem. Du går derfor ind på din profil på hjemmesiden og udmelser dig.
  Udmeldelsen registreres med det samme, men du får ikke kontingentet retur (hverken helt eller delvist) da der er betalt for det fulde kalenderår. 


BEMÆRK:
Det er vigtigt at du er opmærksom på, at du mister din frigivelse i klubben, hvis du udmelder dig. Det betyder, at du skal betale for og gennemføre enten et nyt kursus eller en frigivelsesprøve for at blive optaget i klubben igen. 
Dette gælder uanset hvor længe, du har været udmeldt af klubben. Du melder dig ind igen ved at tilmelde dig fra  forsiden af klubbens hjemmeside.Udmeldelse på grund af kontingentrestance

Der udsendes kontingentopkrævning først på året. Hvis der hverken modtages betaling eller klubben bliver kontaktet med henblik på udmeldelse, skift at kontingenttype, betalingsproblemer eller lignende, så udsendes 1. rykker.
Reageres der forsat ikke og bliver kontingentet ikke betalt, vil 2. rykker blive udsendt sammen med en opkrævning af rykkergebyr på 50 kr. I 2. rykker varsles der om, at manglende betaling vil medføre udmeldelse af klubben.
Når betalingsfristen for 2. rykker er overskredet, bliver alle, der fortsat er i kontingentrestance, udmeldt af klubben.
Udmeldte medlemmer vil herefter ikke længere kunne logge på hjemmesiden og mister alle rettigheder, herunder frigivelser i klubben.

BEMÆRK:
Hvis du er havnet i denne situation, og gerne vil være medlem igen, så skal du tilmelde dig som nyt medlem via hjemmesiden. Det vil sige, at du skal betale for og gennemføre enten et nyt kursus eller en frigivelsesprøve for at blive optaget i klubben. 
Dette gælder uanset hvor længe, du er/har været udmeldt af klubben. Du melder dig ind igen ved at tilmelde dig fra forsiden af klubbens hjemmeside.

Medlemsskaber

Københavns Kajakklub tilbyder to forskellige typer medlemsskab - et aktivt og et passivt. 
 • Som aktivt medlem kan du deltage i alle klubbens aktiviteter og frit benytte klubbens kajakudstyr, når du er frigivet.
 • Som passivt medlem kan du deltage i sociale aktiviteter så som vinterfesten, men du kan ikke bruge klubbens udstyr eller deltage i kajakrelaterede aktiviteter. 


Det passive medlemsskab henvender sig til dig, der er forhindret i at ro i en periode, men gerne vil opretholde dine rettigheder som frigivet i klubben.
Du kan være passivt medlem på ubestemt tid og kan når som helst genoptage dit aktive medlemsskab. Dog skal du af sikkerhedsmæssige grunde gennemføre enten et kajakkursus eller en frigivelsesprøve, hvis du har været passivt medlem i mere end to år. Deltagelse er gratis.


Passive medlemmer, der ønsker at blive aktive igen:


Eksempel 1:
Du kontakter bestyrelsen i december, da du gerne vil være aktivt medlem igen året efter. Det bliver rettet i systemet og ved kontingentopkrævningen i januar bliver du opkrævet 1.200 kr. i ordinært kontingent. 
Tilsvarende gælder, hvis du ændrer status i forbindelse med årets kontingentopkrævning - dvs. kontakter bestyrelsen inden betalingsfristen og beder om at få rettet dit medlemsskab. 
Eksempel 2:
Du er passivt medlem ved årets start og bliver opkrævet et nedsat kontingent på 200 kr. i januar. I løbet af sommeren finder du ud af, at du gerne vil være aktivt medlem igen. 
Du kontakter bestyrelsen, der ændrer din status og sender dig en ordinær kontingetopkrævning på 1.000 kr. Tidligere betalt kontingent refunderes ikke, og samlet vil du altså komme til at betale 1.200 kr. i kontingent for dette kalenderår.


Aktive medlemmer, der ønsker at blive passive for en periode:

Du skal give bestyrelsen besked, hvis du ønsker at skifte fra det aktive medlemskab til et passivt medlemsskab. Det kan du gøre ved at sende en mail til info.kbhkajak@gmail.com 
Vi vil da rette din opsætning i systemet og sørge for at du fremover bliver opkrævet det lave kontingent. Vi anbefaler, at du kontakter os i slutningen af et kalenderår for at få registreret ændringen, så det kommer med i kontingentopkrævningen der er i starten af kalenderåret. Alternativt kan du kontakte os i forbindlelse med selve kontingentopkrævningen, hvor der vil være en vejledning i den faktura, du modtager. 
Hvis du har betalt for et aktivt medlemsskab, så gælder dette for hele kalenderåret - uanset om du ror eller ej. 
Det giver derfor ikke mening at skifte til et passivt medlemskab midt i året, da det blot ville medføre ekstra omkostninger for dig. Derfor kan man ikke skifte fra et aktivt til et passivt medlemsskab midt i et kalenderår.
Eksempel 1:
Du kontakter bestyrelsen i december, da du gerne vil være passivt medlem året efter. Det bliver rettet i systemet og ved kontingentopkrævningen i januar bliver du opkrævet 200 kr. i nedsat kontingent. 
Tilsvarende gælder, hvis du ændrer status i forbindelse med årets kontingentopkrævning - dvs. kontakter bestyrelsen inden betalingsfristen og beder om at få rettet dit medlemsskab. 
Eksempel 2:
Du er aktivt medlem ved årets start og bliver opkrævet et ordinært kontingent på 1.000 kr. i januar. I løbet af sommeren finder du ud af, at du gerne vil være passivt medlem. 
Det ville medføre, at du skulle betale yderligere 200. kr. for kontingentskiftet (jr. eksempel 2 ovenfor), fordi tidligere betalt kontingent ikke refunderes. Derfor kan man ikke skifte fra til passivt medlemskab midt i kalenderåret - dvs. efter betalingen af det ordinære kontinget.