Regler om tildeling af private kajakpladser i København Kajakklub

(v.3. d. 06-06-2016)

Københavns Kajakklub har ingen venteliste til de private kajakpladser. Når der åbnes for tildeling af private kajakpladser, vil det blive dette annonceret på klubbens hjemmeside og facebookside, og tildelingen sker efter nedenstående retningslinjer.

  • Bestyrelsen vedtager, hvor mange pladser Københavns Kajakklub stiller til rådighed for private kajakker.
  • Kun medlemmer af Københavns Kajakklub, der har gennemført et klubkursus, og er i besiddelse af gyldig EPP2 licens, kan ansøge om en kajakplads i klubben.
  • Klubbens bestyrelse fordeler og angiver kajakpladserne blandt ansøgerne. Bestyrelsen forbeholder sig ret til at ændre placeringen af de private kajakker om nødvendigt.
  • Bestyrelsen forbeholder sig ret til at inddrage kajakpladser ved udgangen af en kontingentsæson. Inddragelsen skal ske med et rimeligt varsel.
  • Alle medlemmer af Københavns Kajakklub betaler den samme årlige pladsleje.
  • Den årlige pladsleje fastlægges hvert år af de fremmødte på generalforsamlingen.
  • Et medlem, der er tildelt en privat kajakplads - og har betalt pladslejen for sæsonen, har ret til at have én kajak liggende i klubben.
  • Man har pligt til at have sin kajak liggende på den tildelte plads senest en måned efter at pladslejen er betalt, så man ikke unødigt optager pladsen fra andre medlemmer.
  • Medlemmer med privat kajakplads er selv ansvarlig behørig forsikring af egen kajak/grej, og kan ikke holde klubben ansvarlig for evt. tyveri, hærværk, mv. af de private ejendele.
  • Aktive instruktører og bestyrelsesmedlemmer i klubben har fortrinsret til at få tildelt en privat kajakplads. Denne fortrinsret er dels et gode som følge af det frivillige arbejde, der ydes for klubben i et forpligtigende regi, og dels for at lette udøvelsen af instruktørgerningen til gavn for klubben.
Henter billeder...