Regler vedrørende private kajakpladser i Københavns Kajakklub

 

Københavns Kajakklub har et begrænset antal private kajakpladser til rådighed og disse forbeholdes medlemmer, der yder en aktiv indsats som frivillig i klubben. Eksempelvis som instruktør, medlem af bestyrelsen, ro-vagt eller lignende.
Bestyrelsen træffer beslutning om tildeling af pladser ud fra nedenstående retningslinjer:

 • Bestyrelsen vedtager, hvor mange pladser Københavns Kajakklub stiller til rådighed for private kajakker.
 • Kun medlemmer af Københavns Kajakklub, der er i besiddelse af gyldig IPP2 licens, kan ansøge om en kajakplads i klubben.
 • Aktive medlemmer, der yder frivilligt arbejde for klubben som instruktør, bestyrelsesmedlem eller lignende har fortrinsret til at få tildelt en privat kajakplads. Denne fortrinsret er dels et gode som følge af det frivillige arbejde, der ydes for klubben i et forpligtigende regi, og dels for at lette udøvelsen af instruktørgerningen til gavn for klubben. Denne regel medfører desuden, at man som udgangspunkt skal have været medlem i mindst et år forud for tildeling af kajakpladser, og have ydet en aktiv indsats for klubben i den periode. 
 • Det er en forudsætning for at få/opretholde en privat kajakplads, at pladsleje betales rettidigt. Det koster p.t. 1.000 kr. at have en privat kajakplads. Prisen dækker pladsleje i kalenderåret og der gives ikke rabat, selvom pladsen først erhverves inde i kalenderåret.


Øvrige regler:

 • Klubbens bestyrelse fordeler og angiver kajakpladserne blandt ansøgerne.
 • Bestyrelsen forbeholder sig ret til at ændre placeringen af de private kajakker om nødvendigt. Hvis dette ikke kan løses ved gensidig dialog sender bestyrelsen varsel om ændring af plads senest ved standerstrygningen i oktober med virkning for det efterfølgende kalenderår, så medlemmet er bekendt med ændringen, før der modtages opkrævning for året efter. 
 • Bestyrelsen forbeholder sig ret til at inddrage kajakpladser. Hvis denne situation skulle blive aktuel sender bestyrelen varsel om opsigelse af plads senest ved standerstrygningen i oktober med virkning for det efterfølgende kalenderår. Opsigelse kan eksempelvis ske som følge af inaktivitet, idet aktive medlemmer har fortrinsret til de private kajakpladser. 
 • Grundet stor efterspørgsel på private kajakpladser kan det samme medlem kun leje én kajakplads. Det er dog i begrænset omfang muligt at have to kajakker liggende på samme hylde. Dette fylder ret meget, så af hensyn til de øvrige lejere på stativet er det kun tilladt at have to kajakker liggende, hvis man enten har en gulvplads (nederste hylde på stativet) eller plads i stativ 1, der er ekstra bredt. Vi opfordrer til at man kontakter bestyrelsen, hvis man ønsker at flytte til en af disse pladser. 
 • Medlemmer med privat kajakplads er selv ansvarlig for forsikring af egen kajak/grej, og kan ikke holde klubben ansvarlig for evt. tyveri, hærværk, mv. af de private ejendele.

 


Hvis du vil søge om privat kajakplads:

 •  Du kan når som helst på året sende en ansøgning om privat kajakplads til bestyrelsens info-mail.
 •  Hvis du ønsker at søge om en plads for det kommende kalenderår, så bør du sørge for, at bestyrelsen har din ansøgning i hænde senest den 1. oktober, da ansøgningen så vil blive taget i betragtning, når de eksisterende lejere skal have besked om, hvorvidt de kan beholde deres kajakplads året efter. Se nærmere beskrivelse ovenfor. Det samme gælder, hvis du allerede har en plads, men ønsker at søge om at blive flyttet til en anden plads.