Rokort Guide

Københavns Kajakklub indførte Rokort som roprotokol for alle medlemmer d. 1. november 2017. Rokort benyttes til:

 • at registrere dine roture
 • at se, hvilke roere, der er på vandet, og hvor de er roet hen - det øger sikkerheden 
 • at se hvilke kajakker, der bliver brugt
 • at se statistik og rojournal for dine egne og for andres ture
 • at registrere skader på kajakker
 • at opslå aktiviteter/roturer, som andre medlemmer kan melde sig til
 • Systemet viser automatisk statistik over de sidste 10 ture, og hvem der er de mest aktive roere i klubben. Så du kan blive inspireret af andre og deltage i indbyrdes klubkonkurrencer. 

Hvordan gør jeg?

Rokort kan anvendes fra din smartphone, klubbens computer (ved toilettet) eller din egen computer. Du finder dit Rokort på forsiden, via www.rokort.dk(samme brugernavn og kodeord som til klubbens hjemmeside). På linkene herunder finder du guides til de vigtigste funktioner i rokort: 

Husk at bruge "ny tur på vandet". Funktionen "aktivitet", bruges til ture der planlægges fremadrettet med invitation til andre. Her skal man være opmærksom på, at alle 300+ medlemmer får en mail om aktiviteten, så de kan deltage. I 99,9 % af alle tilfælde skal bare man bruge funktionen "ny tur på vandet", da det er den daglige protokol. 

 

 1. Opret ny tur

 

2. Hurtigopret tur

 

3. Afslutning af tur

 

4. Meld skade på kajak

 

5. Reparerede kajakker - afmeld en skade

 

 

 

Spørgsmål og fejl:

Hvis du oplever problemer med at bruge rokort eller har spørgsmål, så kan du kontakte en af klubbens Rokort-administratorer.

Send en mail med beskrivelse af problemet til os:

 

Rokort-administratorer i Københavns Kajakklub:

- Ida Nielsen

- Heino H. Gehlsen

Skriv til os på: info.kbhkajak@gmail.com

Opgaver:

 • Hjælper klubbens medlemmer, hvis der er tvivl om, hvordan programmet skal bruges, eller hvis der opstår fejl.
 • Varetager enhver kontakt til leverandøren af Rokort.
 • Opretter kajakker, ruter o.l. i systemet.
 • Sletter meddelelser uden relevans
 • Forestår løbende udvikling i samråd med den øvrige bestyrelse.
 • Er ansvarlig for udarbejdelse af statistikker.
 • Kontakter klubmedlemmer, hvis der er tvivl om, hvorvidt de har glemt at afslutte en tur eller forsat er på vandet.

 

Ret dine medlemsdata:

Rokort anvender data om medlemmer her fra hjemmesiden. Hvis du vil lave rettelser i dine medlemsdata skal du derfor gøre det via din profil her på hjemmesiden. Dvs. hvis du retter din adresse, kodeord eller andet, så skal du blot rette på din profil på hjemmesiden, så vil det automatisk blive overført til Rokort.