Nyt om byggeriet

3. april 2018 14:01 , af Ida Nielsen

Fonden har nu påbegyndt arbejdet med at lægge tag på kanonbådshallerne.
Det er en større proces, der starter med at der etableres tag på de tomme haller mod syd. Når disse er færdige skal Københavns Kajakklub, KSI og Holmens kajakklub holde flyttedag, så vi kommer "hjem" i de sydlige haller, hvor vi faktisk hører hjemme. Når vores nuværende lokaler er tømt, bliver der lagt tag på dem.

Mens byggeriet pågår vil der være etableret to afspærrede byggepladser på begge sider af kanonbådshallerne - altså på de grønne arealer, der er mellem os og vores naboer. Der vil være adgang forbudt på byggepladserne, og vi er derfor nødt til at gå en omvej uden om nabo-arkitektfirmaerne og langs vandet, for at komme til og fra klubbens lokaler. 
Det vedhæftede billede illustrerer de to byggepladser (markeret med gult), hvor der er adgang forbudt. Den stiplede blå linje indikerer hvilken vej i skal gå, for at komme ind i klubben.

Det forventes, at byggeriet vil stå på i et par måneder. 
Bestyrelsen vil gøre hvad vi kan for løbende at holde jer orienteret om byggeriet.

Vedhæftede filer