Festudvalget

Klubbens festudvalg arrangerer den årlige sommer- og vinterfest og andre sociale aktiviteter. Festudvalget består af: 

  • Stinna Nybroe
  • Søren Høgh
  • Mai Winstrup
  • Simon NG
  • Anders S Hadrup
  • Nanna Møller
  • Matilde G Dueholm

Glade Festudvalgsmedlemmer