Indkaldelse til Ordinær Generalforsamling 2018

29. marts 2018 21:09 , af Ida Nielsen

I henhold til vedtægternes § 8 indkaldes der hermed til ordinær generalforsamling onsdag den 2. maj 2018 kl. 18:00 i Hal C, Mødelokale A med følgende foreløbige dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af referent
 3. Bestyrelsens beretning
 4. Eventuelle beretninger fra udvalg
 5. Godkendelse af revideret regnskab for 2017
 6. Godkendelse af budget for 2018
 7. Afstemning om vedtægtsændringer
 8. Ærespriser
 9. Fastsættelse af kontingent og gebyrer for 2019
 10. Behandling af rettidigt indkomne forslag
  • Forslag om oprettelse af surfskigruppe (Fremsat af Flemming)
 11. Valg til bestyrelsen og klubbens andre tillidsposter.
 12. Eventuelt

Endelig dagsorden inkl. det samlede bilagsmateriale vil blive udsendt senest den 18. april 2018.
Da bestyrelsen foreslår omfattende vedtægtsændringer, er disse tilgængelige allerede nu, således at medlemmerne har adgang til at fremsætte eventuelle ændringsforslag hertil inden fristen. Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer vedhæftes.

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal fremsendes skriftligt til bestyrelsen på info.kbhkajak@gmail.com senest torsdag den 12. april 2018.
(Tidligere fremsendt forslag vedr. surfski skal ikke genfremsendes, medmindre forslagsstiller ønsker at ændre dette)

Det er muligt at tilmelde sig direkte på aktiviteten i kalenderen: https://www.kbh-kajak.dk/Activity/ActivityView/

Venlig Hilsen

Bestyrelsen