Opdaterede retningslinjer under Corona/Covid19

28. april 2020 14:29 , af Matilde Dueholm

Opdaterede guidelines for roning under Covid-19 pandemien.

I forbindelse med nedlukningen af Danmark i marts 2020 grundet Covid-19/Coronavirus udstak bestyrelsen en række guidelines og tiltag for at honorere de anbefalinger og retningslinier, vi havde fået fra DKF/DIF. Nu har de udsendt nye anbefalinger, og derfor åbner vi langsomt op for aktiviteter. De nye retningslinjer, vi opererer efter i klubben er: 

Udstyr:

Først og fremmest opfordrer vi til, at alle er opmærksomme, når de benytter klubbens udstyr. Der vil være håndsprit/sprit til afspritning af udstyr tilgængelig, så den enkelte roer har mulighed for at spritte udstyr af i det omfang, roeren vurderer dette nødvendigt. Andre klubber har valgt at tildele personligt udstyr til medlemmerne i en periode, men det ser vi ikke som en mulighed. Vi vil derfor opfordre jer til at håndtere udstyret med omtanke.

Foretag i videst muligt omfang omklædning hjemmefra. I omklædningsrummene kan det være svært at holde afstand, så man kan også vælge at klæde om udendørs eller andre steder i klubben. 

Toiletterne er åbne, men klubvognen lukket.

Ro-Med/Onsdagsteknik i havkajak:

 • Der åbnes op for disse fælles aktiviteter
 • Der vil være plads til max 10 deltagere, inklusiv rovagten. For at sikre dette, skal man tilmelde sig via kalenderen. Det er god stil at melde fra, hvis man ikke kan deltage alligevel, så en anden kan overtage pladsen.
 • Vi opfordrer alle til at rense udstyret inden brug.

Handikapræs:

 • Gennemføres på Flemmings initiativ som et virtuelt ræs. Super tiltag

Surfski:

 • Der vil igen iår være tirsdags surfski - hold øje med opslag på facebook.
 • Tilmelding via kalenderen ligesom for de andre aktiviteter.
 • Opstartes når vand temperaturen er kommet lidt op.

Endagsture i klubbens materiel:

 • Er fortsat muligt både i dagligt rofarvand og udkørende ture.
 • Husk begrænset deltager antal til max 10 deltagere inklusiv turleder.
 • Det er turlederens ansvar, at især ture uden for dagligt rofarvand afvikles forsvarligt.

Klubture:

 • Vi har åbnet op for, at der kan arrangeres klubture efter den 10. maj.
 • Disse ture kan dog aflyses afhængig af, hvad myndighedernes retningslinier er på afholdelsestidspunktet.
 • Det er pt. begrænsning på 10 deltagere (inkl turleder/arrangør) på alle ture, der slås op.
 • Husk, at klubtur som altid kræver godkendelse fra bestyrelsen. Brug formularen på siden om ture.
 • Bestyrelsen slår turene op i kalenderen når de er godkendt.

Klubkurser:

 • Alle klubkurser i maj er flyttet til juni og juli måned. Vi forventer at kunne afvikle kurserne forsvarligt på dette tidspunkt.
 • Vær ekstra opmærksom, hvis du planlægger andre aktiviteter på dage, hvor der i forvejen er klubkurser, da det naturligvis betyder, at der er ekstra trafik i klubben med nye medlemmer. Derfor hold dig opdateret om tidspunkter for kurserne og arranger så vidt muligt ture, der starter skævt i forhold til disse.
 • Som altid har kursister førsteret til kajakker. Dog afvikles havkajakklubkurserne som udgangspunkt i plastkajakkerne, således at glasfiberkajakkerne kan bruges til andre ture. Under turkajakkurserne kan kapkajakkerne bruges, ellers skal man vente til kursisterne har taget kajakker.

 

Myndighedernes generelle anbefalinger om afstand, gruppestørrelse, holde sig hjemme ved symptomer osv skal selvfølgelig også overholdes ved klubaktiviteter. Når myndighedernes eller DKF/DIF's retningslinjer for sportsklubber ændrer sig, vil betyrelsen vurdere, om det giver anledning til, at vi også skal tilpasse vores interne retningslinjer. Derfor kan der blive ændret på allerede planlagte aktiviteter. 

Tak for jeres opbakning.

Vi ses på vandet!