Handelsbetingelser

FORBEHOLD OG PRISER
Vi forbeholder os retten til at ændre priser uden varsel. Alle priser på disse sider er opgivet excl. moms, da foreningen er momsfritaget. Vi tager forbehold for tryk-/tastefejl.

VILKÅR FOR TILMELDING TIL INTRODUKTIONSKURSUS
Tilmelding til introduktionskursus er bindende. Klubben tilbagebetaler ikke kursusafgift hvis du ikke deltager i kurset, vælger at afbryde eller ikke fuldt ud gennemfører kurset. Bliver du forhindret og giver rettidigt og rimeligt begrundet afbud vil du blive tilbudt plads på et senere kursus (i samme eller efterfølgende kalenderår afhængig af ledige pladser på kurserne). Når man har gennemført og bestået introduktionskurset bliver man automatisk medlem af Københavns Kajakklub.

KONTINGENTSVILKÅR
Det er en forudsætning for medlemskabet af Københavns Kajakklub, at man tilmelder sig betaling via Dankort eller andet betalingskort, som er godkendt af Københavns Kajakklub og Nets.

I forbindelse med den første betaling godkender du, at Københavns Kajakklub fremover må trække pengene på din konto via dit betalingskort, indtil du enten ændrer dit medlemskab eller melder dig ud af Københavns Kajakklub.

Beløbet du skal betale for medlemskabet af Københavns Kajakklub trækkes automatisk via dit betalingskort.

Du vil senest 7 dage inden hver betaling modtage en email/sms, som fortæller dig hvor meget, du skal betale. Du vil få mulighed for at stoppe betalingen, hvis du ikke ønsker at forlænge dit medlemsskab.

Københavns Kajakklub benytter Dibs, som er godkendt af Nets til betalingsløsning.

Ved automatisk trækning på betalingskort gemmes dine kortinformationer ikke hos Københavns Kajakklub, men hos Dibs.

Kvittering for betaling sendes pr mail, når du tilmelder dig acceptere du vores vilkår og du kan melde dig ud af Københavns Kajakklub ved at kontakte klubben.

Inden betalingskortets udløbsdato eller ved ændringer i kortdata fremsender Københavns Kajakklub påmindelse pr. mail herom, og du må herefter foretage en tilmelding med et nyt betalingskort. Når du hár modtaget det nye Dankort, ved at logge ind på www.kbh-kajak.dk, klik på "Betalingskort".

Ved spærring af dit betalingskort er du selv ansvarlig for at foretage en ny tilmelding med et nyt betalingskort. Dette gøres ligeledes på Københavns Kajakklub, og som beskrevet ovenfor.

KVITTERING
Medlemmet modtager en kvittering ved træk fra betalingskort via e-mail.

OPHØR / OPSIGELSE af medlemsskab
Ønsker du ikke længere medlemsskab af Københavns Kajakklub, kan du oppe i højre hjørne under din bruger, vælge "Udmeldelse". Der kan du anmode om udmeldelse. Der vil i forbindelse med udmeldelse ikke blive refunderet betalt kontingent. Du vil efter udmeldelse, ikke længere modtage opkrævninger fra klubben.

FORTRYDELSESRET
Der er ikke fortrydelsesret. Og der refunderes ikke penge efter tilmelding. Klubbens bestyrelse kan dog i særtilfælde vælge at gøre undtagelser.

I forbindelse med autotræk af kontingent vil et medlem af Københavns Kajakklub have 14 dages fortrydelsesret. Henvendelse skal ske til klubbens kasserer.

REKLAMATIONSRET
Da der ikke er tale om fysiske produkter med ydelser, er du ikke omfattet af en reklamationsret. Du kan dog klage til bestyrelsen, hvis der er omstændigheder, du er uenig i. Alle klager vil blive behandlet i bestyrelsen, hvorefter du vil få en tilbagemelding.

MEDLEMMETS ANSVAR
Københavns Kajakklub forbeholder sig ret til at spærre medlemmets adgang til siden og klubbens ejendom ved manglende betaling, hvis der sker groft misligehold af klubbens ejendom eller foreningssystemet eller ved grov tilsidesættelse af klubbens regler. Der vil ikke blive udbetalt kompensation til medlemmet ved evt. spærring.